USP's

LIPA Family biedt totaaloplossingen op maat.

 

Ondernemerschap zit in onze genen. Duurzaam ondernemen is onze passie. Teamwork is daarbij cruciaal.

Ondernemerschap

Ondernemerschap zit in onze genen. LIPA Family is dan ook een familiebedrijf pur sang, dat al bijna een eeuw lang mee vorm geeft aan de toekomst; op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier.

Wij staan garant voor flexibele oplossingen op maat, om continu in te spelen op de veranderende vragen en eisen vanwege de markt en de overheid.

Innoveren is onze tweede natuur. Wij zetten voortdurend in op het verder optimaliseren van onze productieprocessen en logistiek. Zo kunnen we nog efficiënter werken en de levensloop van onze grondstoffen nog meer verlengen.

Onze strategie en werkmethodes worden constant geanalyseerd en bijgestuurd waar nodig. Zelfs helemaal heruitgevonden, indien dit aangewezen blijkt. Wij staren ons niet blind op de status quo, maar zoeken onophoudelijk naar vooruitgang en nieuwe marktopportuniteiten.

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is onze passie. Wij investeren continu in het optimaliseren van onze interne werking om onze efficiëntie te verhogen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Wij streven naar een minimale geuremissie, o.a. door deze op te splitsen en uit te stoten volgens bevuilingsgraad. Onze innovatieve verbrandingsinstallatie is een primeur in onze sector. Wij zijn daardoor volledig conform aan de Kyotorichtlijnen inzake CO² uitstoot.

Alles gebeurt volgens de hoogste hygiënische eisen en veiligheidsnormen, waarbij wij 100% traceerbaarheid garanderen. Zo houden wij van alle verwerkte en getransporteerde grondstoffen minstens 6 maanden stalen bij.

Wij beschikken over een biologische waterzuiveringsinstallatie, waarbij onze waterlozing constant gemonitord wordt via sensoren en online metingen. Op die manier kunnen wij van dag tot dag cruciale parameters opvolgen en waar nodig direct bijsturen.

Die duurzaamheid vormt ook onze leidraad in onze interne en externe relaties. Wij zetten steevast in op langdurige samenwerking, zowel met onze medewerkers, als met klanten, leveranciers en stakeholders.

Teamwork

Het belang van de groep primeert. Dat collectief moet gekenmerkt worden door samenwerking, vertrouwen, initiatief, wederzijds respect en persoonlijke ontwikkeling.

Onze snelheid en flexibiliteit van handelen is één van onze grootste troeven. Korte communicatielijnen en snelle informatieuitwisseling maken dat onze klanten steeds kunnen rekenen op bekwaam advies en een korte schakeltijd.